25
Thứ 6, 09

Bắc Giang: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ ngày 13 - 16/10/2020

Tin Tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ tổ chức từ 13 giờ 00 phút ngày 13/10/2020 đến hết buổi sáng ngày 16/10/2020.

Địa điểm tổ chức Đại hội tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Quảng trường 03/2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sắp xếp kế hoạch hoạt động cho phù hợp; chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên trước, trong và sau Đại hội; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; tăng cường các hoạt động bảo đảm công tác an ninh trật tự thật chặt chẽ.

Ảnh bìa chỉ có tính chất minh họa.

Nguồn: https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-ai-hoi-ang-bo-tinh-lan-thu-xix-tu-ngay-13-16-10-2020