12
Chủ nhật, 07

Kế hoạch tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hiệp Hòa

Tin Tức

Nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm, đảm bảo các quy định của Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP; từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; UBND huyện Hiệp Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá và phân loại sản phẩm OCOP năm 2020.

Lãnh đạo UBND huyện thăm mô hình Nho đen trong nhà màng.

Theo đó, huyện thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện, có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và xét chọn sản phẩm đăng ký đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP; tổ chức thi đánh giá, phân hạng các sản phẩm theo Bộ tiêu chí; tham mưu đề xuất UBND huyện tổ chức công bố và vinh danh các sản phẩm đạt chất lượng theo quy định. Cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn; lựa chọn các sản phẩm tham gia chương trình; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức kinh tế, hộ gia đình trên địa bàn tham gia OCOP; tiếp nhận hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm của tổ chức kinh tế, hộ gia đình và gửi về đơn vị thường trực OCOP cấp huyện đánh giá, lựa chọn; hỗ trợ tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh sản phẩm trên ý tưởng được lựa chọn.

Huyện dự kiến tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt kết quả cao (từ 3 sao trở lên), kết hợp trưng bày một số sản phẩm kết quả cao xong trước ngày 25/12/2020.

Thông qua đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 lựa chọn ra những sản phẩm đảm bảo về chất lượng cũng như mẫu mã bao bì, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động; góp phần hoàn thiện tiêu chí về thu nhập, lao động việc làm và tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phương Nhung- Hiephoa.gov