02
Thứ 3, 06

Xã Hoàng An tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin Tức

Ngày19/5/2020, Đảng bộ xã Hoàng An đã long trọng tổ chức Đại hội khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Tiến Dũng- Bí thư Huyện uỷ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan của huyện và 181 đảng viên đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Ngô Tiến Dũng- Bí thư HU Hiệp Hòa tặng hoa chức mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hoàng An đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bùi Duy Liêm- Bí thư ĐU xã Hoàng An báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015- 2020

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã phát triển mới 17 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 84,7%, vượt 4,7% so với mục tiêu đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định, góp phần làm tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng ngành nông- lâm- thủy sản chiếm 35%, vượt mục tiêu đại hội 5%, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 65%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đạt 100%. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá từ 89,1%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết

Kế thừa những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hoàng An tiếp tục nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha; phát huy lợi thế về nguồn lực tại chỗ, kết hợp với nguồn lực từ cấp trên để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo quy hoạch được phê duyệt; kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Ngô Tiến Dũng- Bí thư HU Hiệp Hòa phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Tiến Dũng- Bí thư huyện ủy đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng An vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí mong rằng Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển địa phương tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu đó. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Đảng bộ phải thống nhất, đoàn kết tạo đồng thuận trong nhân dân. Bí thư huyện uỷ đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Hoàng An cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 (2 ảnh)

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng An khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 4 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng An khoá mới họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ ĐU xã gồm 3 đồng chí, đồng chí Bùi Duy Liêm tiếp tục tái cử chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025

BCH khóa mới chụp ảnh lưu niệm

Mai Anh- Hiephoa.gov