02
Thứ 5, 04

Ban CHQS huyện Hiệp Hòa tổ chức thành công Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2020-2022

Tin Tức

Sáng 25- 3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Đại hội quân nhân nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy cao dân chủ trên các mặt công tác. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. Công tác huấn luyện, công tác tuyển quân bảo đảm kế hoạch đề ra; công tác đăng kí quản lý nguồn dự bị động viên đã đi vào nề nếp; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Đơn vị đã tổ chức cho cơ quan học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, giúp cho mọi quân nhân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng đảng nhất là trong đong góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy và cán bộ đảng, tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó giúp cấp ủy chi bộ tổ chức bình xét đảng viên hàng năm chặt chẽ, kết quả có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy và 3/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác dân chủ về kinh tế, mọi quyền lợi, chế độ của quân nhân được phổ biến công khai trước đơn vị. 

Phát biểu tại Đại hội, Trung tá Giáp Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện đã nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, Hội đồng quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phát huy tốt dân chủ của quân nhân trên các lĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế, đời sống… góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng Đảng bộ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đại hội lần này, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quân nhân tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của quân nhân trên các lĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế đời sống; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của quân nhân trong đơn vị quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban CHQS huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng lực lượng vũ trang huyện giữ vững là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang. 

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Trung tá Trần Văn Hoàn – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quân nhân.   

Triệu Thắng (Ban CHQS huyện) Nguồn Hiephoa.gov