13
Thứ 5, 08

Cử tri trên địa bàn Thị Trấn Thắng, xã Ngọc Sơn, xã Lương Phong hăng hái đi bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

Tin Tức

Ngày 12/1, đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn Thị Trấn Thắng đã trực tiếp đi bỏ phiếu bầu chọn những người có uy tín, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở vào chức danh tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Cử tri Tổ dân phố số 2 nghiên cứu thông tin người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố

Đúng 7h15 phút sáng, đồng loạt tại các điểm bầu cử tại 3 tổ dân phố đã thực hiện các nghi thức khai mạc và tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Cử tri thực hiện nghi lễ Chào cờ

Trước đó, Uỷ ban MTTQ Thị Trấn đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận tổ dân phố hiệp thương nhân sự, giới thiệu được các ứng cử viên. Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND Thị Trấn phối hợp với Uỷ ban MTTQ đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và phân bổ các thành viên ở các tổ dân phố, giám sát cùng các tổ bầu cử các Tổ dân phố để thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy định của Nhà nước ban hành.

Đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu

Tại cuộc bầu cử lần này, trên địa bàn Thị Trấn có gần 1.600 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Kết quả, đã bầu đúng, bầu đủ 3 tổ trưởng tổ dân phố có trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Những người trúng cử lần này đều là Đảng viên.

Cử tri Tổ dân phố số 2 tham gia bỏ phiếu bầu cử

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao.

Cử tri Tổ dân phố số 1 nhận phiếu bầu cử

Những người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Cử tri Tổ dân phố số 1 tham gia bỏ phiếu

Từ đó, góp phần đưa phong trào phát triển kinh tế-xã hội của từng tổ dân phố nói riêng và thị trấn nói chung ngày một phát triển.

*Cùng thời gian này, tại xã Ngọc Sơn cử tri của 6 thôn cũng hăng hái đi bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn. Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND xã thành lập các khu vực bỏ phiếu, các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác bầu cử ở cơ sở, giám sát cùng các tổ bầu cử các thôn để thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy định của Nhà nước.

Cử tri ưu tú thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn tham gia bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên

Tại các điểm bầu cử, phiếu bầu, hòm phiếu, danh sách các ứng cử viên và tài liệu phục vụ cho việc bầu Trưởng thôn đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở vào chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022.

Cử tri thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn

Toàn xã có hơn 2000 cử tri. Tỉ lệ đi bầu cử đạt 96,4%. Đã có 6/6 trưởng thôn trúng cử, 100% là đảng viên. (Hiện toàn xã còn thôn Sơn Giao chưa tổ chức bầu. Dự kiến tổ chức bầu vào ngày 9/2/2020).

*Tại xã Lương Phong, buổi sáng cùng ngày hơn 2000 cử tri của 8 thôn hăng hái đi bầu cử gồm: Thôn Chớp, Chùa, Đông, Vân An, Sơn Qủa 1, Sơn Qủa, Sơn Qủa 4 và Sơn Qủa 5. Kết quả bầu được 7/8 trưởng thôn mới (trong đó có 6 trưởng thôn là Đảng viên). Riêng thôn Sơn Qủa 4 chưa bầu được trưởng thôn, do tỉ lệ phiếu bầu đạt thấp.

Công tác bầu cử tại xã Lương Phong diễn ra nghiêm túc

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn xã đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn, nhân dân đã phát huy tốt quyền dân chủ của mình đi bầu đông đủ, đúng luật, thể hiện là ngày hội của toàn dân.

Tổ bầu cử kiểm tra phiếu bầu

Có thể thấy, thông qua việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 sẽ tăng cường củng cố hơn nữa chất lương hoạt động của ban điều hành thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở thôn khu dân cư.

Thu Hường hiephoabacgiang.gov.vn