13
Thứ 5, 08

Xã Hoàng An hoàn thành việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

Tin Tức

Cùng với các xã khác trên địa bàn huyện, đúng 7 giờ 15 phút sáng ngày 12/01/2020 đồng loạt 3 thôn trên địa bàn xã Hoàng An tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại thôn.

Tổ bầu cử các thôn của xã Hoàng An tích cực hướng dẫn người dân bỏ phiếu

 Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, theo đúng tiến trình, đúng luật định, xã thành lập Ban chỉ đạo và phân công các thành viên ở các thôn, giám sát cùng các tổ bầu cử. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, toàn xã có 1161/1700 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri  tham gia bỏ phiếu

Đến 12 giờ trưa cùng ngày việc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Hoàng An được hoàn tất. 3/3 trưởng thôn mới của xã Hoàng An đều là đảng viên và là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm và là người biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn thôn, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Khánh Hòa-Hiephoa.gov