01
Thứ 2, 06

Sau ngày 25-11, huyện Hiệp Hòa thực hiện cưỡng chế, dừng hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng

Tin Tức
 
 Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa, đến ngày 7-11, trên địa bàn huyện còn 5 lò vòng hoạt động đun đốt, vi phạm thời hạn do UBND tỉnh đưa ra.

5 cơ sở của các ông: Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Kỳ (xã Mai Trung); Đào Xuân Quý (xã Xuân Cẩm); Nguyễn Văn Bội (xã Châu Minh) và Công ty cổ phần Hợp Thịnh Phát, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND huyện Hiệp Hòa đã họp với các chủ lò, phòng, ban chức năng và một số xã có lò đang hoạt động. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu với UBND huyện thu hồi, hủy bỏ các văn bản, giấy tờ đã cấp cho các chủ lò chưa dừng hoạt động. Hương dẫn UBND các xã lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản để phục vụ tổ chức cưỡng chế chấm dứt hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng. Phòng Tài chính - Kế hoạch thu hồi hoặc tham mưu UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho các chủ lò chưa dừng hoạt động. Điện lực Hiệp Hòa thanh lý hợp đồng mua bán điện đối với các cơ sở này; thực hiện cắt điện để buộc các lò dừng hoạt động. Chủ tịch UBND các xã: Mai Trung, Châu Minh, Xuân Cẩm thu hồi, thanh lý hợp đồng thuê, giao thầu đất đối với các chủ lò vòng chưa dừng hoạt động; tổ chức lực lượng, phương tiện cưỡng chế, chấm dứt hoạt động.

Các chủ lò phải dừng hoạt động, tự tháo dỡ vỏ lò; nếu không chấp hành, UBND các xã phải tổ chức cưỡng chế, chủ cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sau ngày 25-11-2019, UBND huyện Hiệp Hòa sẽ thực hiện cưỡng chế, dừng hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng.

Sơn Dương-Hiephoa.gov