01
Thứ 2, 06

Giám sát việc thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Tin Tức

Sáng 5-11, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn vừa làm việc với UBND huyện Hiệp Hòa, giám sát việc thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phô trên địa bàn huyện. Tiếp đoàn có đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện BCĐ của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố; lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn.

Báo cáo của UBND huyện cho thấy, huyện Hiệp Hòa gồm 26 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 7 xã loại 1, 15 xã loại 2, 3 xã loại 3 và thị trấn Thắng. Toàn huyện không có đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích, dân số so với quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quóc hội khóa 13. Trước khi sáp nhập, toàn huyện có 229 thôn, trong đó xã Bắc Lý có số thôn lớn nhất với 25 thôn, các xã Hoàng An, Hùng Sơn, Quang Minh có số thôn ít nhất với 3 thôn/xã. Năm 2019 huyện sáp nhập 77 thôn, tổ dân phố thành 29 thôn, tổ dân phố mới. Sau khi sáp nhập, toàn huyện còn 181 thôn, tổ dân phố, giám 48 thôn, tổ dân phố.

Trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều xã, thôn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như một số văn bản của tỉnh về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa sát với thực tiễn nên đã ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ cán bộ không chuyên trách; các thôn mới sáp nhập gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành; nhiều hộ gia đình chưa đồng thuận cao với việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; việc thống nhất đặt tên thôn mới còn khó khăn… Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số bất cấp, vướng mắc trong thực hiện như do tiêu chuẩn, phụ cấp chi trả giữa một số chức danh chưa thống nhất nên khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí; nhiều xã có số thôn sáp nhập lớn nên xảy ra tình trạng thừa nhà văn hóa nhưng thiếu chỗ ngồi cho nhân dân khi tổ chức hội nghị…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, trưởng đoàn giám sát ghi nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Hiệp Hòa trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của địa phương về việc thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dôi dư; phụ cấp đối với chức danh Chỉ huy phó BCH Quân sự xã, thôn đội trưởng và cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa để phục vụ các hoạt động chung của cộng đồng dân cư...

Trước đó, đoàn giám sát đã thực hiện giám sát tại xã Hòa Sơn, Bắc Lý.

Phương Nhung