02
Thứ 3, 06

Triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn gia súc năm 2019

Tin Tức

Nhằm chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự phát sinh, lây lan của dịch LMLM trên đàn gia súc; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, góp phần ổn định, phát triển chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, bảo vệ sức khỏe con người, UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc năm 2019.

Thực hiện tiêm phòng cho các đối tượng lợn, trâu bò, dê đôi với những vùng có nguy cơ cao và những hộ dưới 20 con/hộ. Riêng đàn lợn ưu tiên đàn nái và đực giông.

Cơ chế hỗ trợ: UBND tỉnh hồ trợ 50% kinh phí; UBND huyện hỗ trợ 50% kinh phí vắc xin, đồng thời hỗ trợ công tiêm phòng. UBND xã bố trí kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu, chất lượng và an toàn cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng.

Từ ngày 25/9/2019, UBND huyện triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn gia súc năm 2019 đến UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban ngành có liên quan. Từ ngày 30/9/2019 đến 30/10/2019: Tiến hành tiêm phòng đồng loạt vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, lợn, dê trong diện phải tiêm. Từ ngày 31/10/2019 đến 10/11/2019 tiến hành rà soát và tiêm phòng bổ sung vắc xin LMLM. Toàn huyện phân bổ số lượng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc có hỗ trợ của nhà nước là 6.500 liều vắc xin

Phương Nhung- Nguồn Hiephoa.gov