Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia

Tin Tức

Nhằm tăng cường, chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc của cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, ngày 5/8, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia. Mới đây, Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc của cán bộ công chức tại một số xã trong huyện. Tại thời điểm kiểm tra từ 13h35’ đến 14h 10’, ở một số xã vẫn còn có cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm thời gian làm việc buổi chiều, vắng mặt tại đơn vị mà không có lý do.

Để thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND một số xã vừa kiểm tra đột xuất tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức xã để kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc; yêu cầu cán bộ công chức không có mặt tại thời điểm kiểm tra đột xuất của Chủ tịch UBND huyện giải trình rõ lý do.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc và thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa các ngành làm việc; đồng thời tổ chức việc ký cam kết giữa cán bộ, công chức, viên chức với người đứng đầu về nội dung nêu trên.

Chủ tịch UBND huyện giao Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức; giao Phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét kiểm điểm, phê bình các cơ quan, đơn vị; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

(Ảnh minh họa đầu trang)

Nguyễn Phương hiephoabacgiang.gov.vn