Hiệp Hòa đề nghị phê duyệt đề án sáp nhập trường mầm non trên địa bàn huyện

Tin Tức

Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực" và "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", trên cơ sở điều kiện thực tế của các trường mầm non trên địa bàn 4 xã Đức Thắng, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Xuân Cẩm, UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng đề án sáp nhập 8 trường mầm non tại 4 xã trên địa bàn huyện.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, bàn và trong nhà

 

Theo đó, sáp nhập trường MN Đức Thắng số 1 với trường MN Đức Thắng số 2, đặt tên là trường MN Đức Thắng, với tổng số 21 lớp, 680 học sinh; sáp nhập trường MN Hợp Thịnh số 1 với trường MN Hợp Thịnh số 2, đặt tên là trường MN Hợp Thịnh, với tổng số 21 lớp, 749 học sinh; sáp nhập trường MN Hương Lâm số 1 với trường MN Hương Lâm số 2, đặt tên là trường MN Hương Lâm, với tổng số 28 lớp, 949 học sinh; sáp nhập trường MN Xuân Cẩm số 1 với trường MN Xuân Cẩm số 2, đặt tên là trường MN Xuân Cẩm, với tổng số 20 lớp, 650 học sinh.
Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thẩm định đề án sáp nhập các trường mầm non năm 2019 trên địa bàn huyện.
Phương Nhung- Nguồn Hiephoa.gov