UBMTTQ huyện Hiệp Hòa tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

Tin Tức

Sáng 5-7, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Văn hóa huyện tổ lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 Tại đây, 234 học viên là Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư của 26 xã, thị trấn được nghe các báo cáo viên của Ban Thường trực MTTQ huyện, Phòng văn hóa huyện truyền đạt các chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa ở khu dân cư; Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.
Phương Nhung- Hồng Sơn (MTTQ huyện)