Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Hiệp Hòa.

Tin Tức

Trong hai ngày 10, 11-6, Tổ kiểm tra số 3 do UBND tỉnh thành lập gồm Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại huyện Hiệp Hòa.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Kiểm tra thực tế tại các xã Đại Thành, Danh Thắng, Thường Thắng, thị trấn Thắng, UBND huyện, các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác CCHC, thực hiện ISO và CNTT.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, màn hình, văn phòng, bàn và trong nhà

Các cơ quan đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kiện toàn ban chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi lĩnh vực, tổng hợp, báo cáo. Đến nay, 26/26 xã, thị trấn đã xây dựng xong bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng cho việc chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001: 2015. Bộ phận một cửa niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công chức đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND huyện, cơ quan chức năng tập trung khắc phục như: Chưa quản lý, điều hành, xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý dùng chung; sổ theo dõi, hồ sơ lưu và phần mềm ở bộ phận một cửa thiếu thông tin, không thống nhất về thời gian. Quy trình liên thông thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại các xã đa số đều chậm và không đúng quy định, không có phiếu hẹn trả hồ sơ cho công dân.
Lãnh đạo huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa quan tâm sử dụng chữ ký số cá nhân khi ban hành văn bản điện tử gửi đi; còn tiếp nhận hồ sơ tại phòng chuyên môn ở một số lĩnh vực mà không qua bộ phận một cửa; chưa có hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa của UBND huyện diện tích chật hẹp, thiết bị chưa đồng bộ. Nhiều hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng thiếu thành phần nhưng vẫn cấp phép, phiếu hẹn thiếu thông tin người nhận.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trao đổi làm rõ vấn đề tổ công tác nêu liên quan đến lĩnh vực của ngành, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Hiệp Hòa cho biết có tình trạng chậm cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi do sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm Xã hội với Bưu điện huyện và cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn chưa ăn khớp. Bảo hiểm Xã hội huyện sẽ khắc phục những hạn chế thuộc thẩm quyền của đơn vị trong thời gian tới.
Lãnh đạo UBND huyện cho biết hiện nay đã có chủ trương xây dựng trụ sở mới, mua sắm đồng bộ trang thiết bị cho bộ phận một cửa. Dự kiến việc xây dựng hoàn thành trong năm 2020. Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; sớm hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 theo đúng kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2019. Về những tồn tại, hạn chế khác, UBND huyện tiếp thu và sớm khắc phục.
Phương Nhung- Mai Toan- Nguồn Hiephoa.gov