thợ xây dựng

Bưu điện Huyện Hiệp Hòa đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia BHXH tự nguyện

Tin Tức

Chiều ngày 10/4/2019 tại hội trường UBND xã Hoàng Vân, Bưu điện huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại xã Hoàng Vân
Tại đây gần 50 đại biểu là hội viên nông dân, phụ nữ trong xã Hoàng Vân đã tham dự và được tư vấn, tuyên truyền về BHXH, đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức tham gia và phổ biến chính sách BHXH như quyền lợi, mức hưởng BHXH...để nhân dân nâng cao nhận thức về chính sách ưu việt của nhà nước. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 20 năm trở lên khi đến tuổi nghỉ hưu, lao động tự do, nhất là người thu nhập thấp, người không có công việc ổn định sẽ được hưởng lương hưu, được hưởng chế độ BHYT, chế độ tử tuất. Đặc biệt từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo hỗ trợ 25%, các đối tượng khác được hỗ trợ 10%.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Người dân xã Hoàng Vân phát biểu ý kiến
Nhờ được tư vấn và tuyên truyền trực tiếp nên sau buổi tuyên truyền 21 người dân xã Hoàng Vân đã đăng ký và đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện. Được biết, từ đầu năm đến nay đây là xã thứ 8 trong huyện mà bưu điện huyện Hiệp Hòa tổ chức tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện. Qua đó đã có 130 người dân đăng ký tham gia. Xã có số người tham gia đông nhất sau hội nghị tuyên truyền là Danh Thắng 26 người, Thái Sơn 22 người và Hoàng Vân 21 người.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Người dân xã Đoan Bái tham gia hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện
Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp của Bưu điện Huyện Hiệp Hòa đang là giải pháp hiệu quả làm tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện. Từ đó góp phần giúp bưu điện huyện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2019 vận động được gần 427 người dân tham gia BHXH tự nguyện.


Khánh Hòa- Nguồn hiephoa.gov