thợ xây dựng

Xã Mai Trung ra quân huấn luyện Dân quân năm 2019

Tin Tức

Vừa qua UBND, Ban chỉ huy quân sự xã Mai Trung tổ chức ra quân huấn luyện dân quân năm 2019.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Đ/C Nguyễn Đức Thiện Chỉ  huy trưởng BCH Quuan sự xã phát biểu.

Theo kế hoạch dân quân xã Mai Trung được huấn luyện theo ba đối tượng, đối với chiến sỹ mới thời gian huấn luyện 15 ngày, đối tượng dân quân Cơ động thời gian huấn luyện 12 ngày và đối tượng dân quân tại chỗ là 07 ngày. Lớp huấn luyện nhằm giáo dục cho các chiến sỹ dân quân nhận thức tốt về các bài giảng chính trị, huấn luyện quân sự chấp hành tốt kỷ luật, kế hoạch huấn luyện, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu, đặc biệt là nhận biết những âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua đó các chiến sỹ dân quân xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn  thành nhiệm vụ được giao.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Các chiến sĩ Dân quân tại buổi lễ ra quân huấn luyện

Tại buổi lễ đồng chí Hoàng Thị Thơm đại diện cho các chiến sỹ dân quân toàn xã phát biểu và hứa sẽ ra sức học tập rèn luyện, đảm bảo khi kết thúc khóa huấn luyện 100% chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó có từ 60-75% khá giỏi . Sau chương trình huấn luyện các chiến sỹ dân quân đều biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào sát thực tế địa phương, cụ thể trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị- TTATXH trên địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ quân sự- Quốc phòng địa phương.

 Nguyễn Chí Tuệ