thợ xây dựng

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Mai Trung nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công tốt đẹp

Tin Tức

Ủy ban MTTQ xã Mai Trung, vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ xã Mai Trung đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã huy động nhân dân với nhiều việc làm thiết thực, nổi bật là: Vận động nhân dân hiến hơn 3 nghìn m2 đất xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng quỹ vì người nghèo, nhân đạo từ thiện được trên 388  triệu đồng, hỗ trợ  6 gia đình xây dựng nhà đại đoàn kết, gia đình chính sách, hộ nghèo. Cùng với đó, Ban công tác mặt trận đã thành lập các mô hình trang trại kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm; duy trì  mô hình tự quản bảo vệ môi trường; 11 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gia đình hạnh phúc và 3 tổ hòa giải đã hòa giả thành 26 vụ việc… Nhờ vậy, trong 5 năm liên tục, MTTQ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Đại hội

Lãnh đạo mặt trận tổ quốc huyện phát biểu

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã MaiTrung tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; tuyên truyền vận động người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; phấn đấu 100% khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường; 90% Ban công tác mặt trận xếp loại khá trở lên…

Đại hội đã hiệp thương bầu 31 ông bà làm Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Mai Trung  khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhân dịp này, xã Mai Trung tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Trần Dung