thợ xây dựng

Hiệp Hòa công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Tin Tức

Sáng 3-12, UBND huyện Hiệp Hòa công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ công bố Quyết định thành lập Trung tâm.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Hiệp Hòa, có 23 biên chế, gồm các phòng chuyên môn: Hành chính- tổng hợp, Văn hóa- Thể thao, Thông tin- Tuyên truyền.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã, thị trấn; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí,  và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện nhằm từng bước thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao nói riêng và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. 

Chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

Cùng với việc công bố Quyết định thành lập, UBND huyện Hiệp Hòa đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mạnh Hiền giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; bổ nhiệm các ông: Nguyễn Văn Trung, Dương Minh Hường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách các bộ phận chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Mạnh Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu cảm ơn.

Phát biểu tại buổi công bố và trao Quyết định, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng chúc mừng Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện mới được thành lập và hợp nhất. Phó Chủ tịch UBND huyện  mong muốn, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc, tập thể Trung tâm luôn đoàn kết nội bộ, sáng tạo, đổi mới trong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao sau khi được sáp nhập.

Phương Nhung