thợ xây dựng

Hiệp Hòa hơn 310 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo

Nhịp cầu nhân ái

Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018 do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phát động, tính đến ngày 14-11, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hiệp Hòa đã nhận được sự ủng hộ của 103 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học với tổng số tiền hơn 310 triệu đồng.

Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018.

Nguồn quỹ này dùng để giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn xây nhà ở, hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, cứu trợ đột xuất các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, thiên tai…

Để cuộc vận động đạt được hiệu quả cao nhất, Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh nội lực của toàn dân tham gia ủng hộ quỹ với cách làm hiệu quả, thiết thực nhất; tổ chức kiểm tra giám sát việc sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" của huyện, xã, thị trấn nhằm sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng; tiếp tục rà soát các hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa, làm mới nhà ở, xây dựng kế hoạch để hỗ trợ kịp thời, không để người nghèo không có nhà chắc chắn để ở.

Phương Nhung