Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa: Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo

Hiệp Hòa: Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo

Đăng bởi HiephoaNet

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo về chuyên môn của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, huyện Hiệp Hòa đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Toàn ngành đã tập trung cao độ giúp cấp ủy, chính quyền duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân. Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thanh tra kinh tế-xã hội ở các ngành, các lĩnh vực trọng điểm, phát hiện những bất cập, những vi phạm trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, xử lý kịp thời, nghiêm minh đã góp phần giữ ổn định tình hình an ninh nông thôn, TTATXH trên địa bàn huyện.

Đối với công tác tiếp dân, năm 2010 toàn huyện đã tiếp dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 2.571 lượt người, 561 vụ việc; so với cùng kỳ năm 2009 tăng 161 cuộc,  40 vụ việc. Trong đó, CT UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã tiếp 320 lượt người, đề nghị giải quyết 77 vụ việc, giảm 17 lượt người, tăng 5 vụ việc so với cùng kỳ 2009. Thanh tra huyện tiếp 237 lượt người, đề nghị giải quyết 75 lượt vụ việc, tăng 15 lượt người và tăng 16 lượt vụ việc. Bên cạnh đó UBND các xã, thị trấn tiếp hơn 2000 lượt người đến phản ánh, đề nghị giải quyết 409 vụ việc, tăng 163 lượt người và tăng 19 lượt vụ việc so với cùng kỳ 2009. Nội dung các kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân, đền bù khi thu hồi đất, chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện các dự án chuyển đổi; cán bộ cơ sở vi phạm luật đất đai, tài chính, kinh tế; các chính sách xã hội, tư pháp, hành chính, tranh chấp dân sự, thi hành bản án đã có hiệu lực, đặc biệt năm 2010 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nên có một số đơn thư tố cáo về nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp xã, huyện…. Tổ tiếp công dân tại xã và huyện đã duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân. Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 10 và 25 hàng tháng. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp công dân tổng hợp hàng ngày, hàng tuần báo cáo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung giải quyết. Một số vụ việc kéo dài, phức tạp đã được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm như: vụ ông Trần Mậu Vịnh và một số công dân xã Hoàng thanh đề nghị công khai kết quả giải quyết đơn thư, vụ việc một số công dân thôn Nghĩa Tiến xã Đông Lỗ tranh chấp đất với công dân thôn Xuân Bầu, xã Hương Mai (Việt Yên)… Ngoài ra CT UBND huyện cũng đã chuyển cho các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết một số vụ việc theo thẩm quyền quy định như: vụ ông Nguyễn Văn Khang và một số công dân thôn Tứ, xã Lương Phong đến trụ sở tiếp công dân để phản ánh về việc quyết định giao đất cho ông Đào Đình Hiền không dân chủ, việc thu tiền điện giá cao hơn so với quy định, việc bầu cử trưởng, phó thôn Tứ khóa 2010 – 2012 không đúng quy định, việc xây dựng nhà mầm non thôn Tứ không đúng quy hoạch….

Cùng với hoạt động tiếp dân, việc giải quyết đơn thư KNTC ở Hiệp Hòa cũng được tập trung chỉ đạo giải quyết tích cực, kịp thời. Trong năm, toàn huyện đã tiếp nhận 599 đơn gồm các nội dung: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã giải quyết xong 445 đơn, chiếm 91,6%. Những đơn thư tồn đọng lâu ngày, thường trực Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp chỉ đạo bàn biện pháp giải quyết. Các vụ việc KNTC phức tạp giao cho thanh tra phối hợp với các ngành, các địa phương kết luận rõ đúng sai, trên cơ sở đó vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước, tranh thủ ý kiến của các ngành, tỉnh, huyện giải quyết “thấu tình, đạt lý”. Tăng cường tổ chức hoà giải, đối thoại có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thống nhất giải quyết theo hướng có lợi cho người khiếu nại.

Tuy đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân ở Hiệp Hòa cũng vẫn gặp nhiều khó khăn và còn tồn tại nhiều bất cập.  Một số đơn vị chưa nghiêm túc, kiên quyết thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện sau các phiên tiếp dân định kỳ; Hiện nay, đơn phát sinh thuộc thẩm quyền của cấp xã và cơ sở ở Hiệp Hòa nhiều nhưng việc phối hợp với các đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội để tổ chức hoà giải còn hạn chế, đùn đẩy trách nhiệm, chưa thực sự đồng bộ, chặt chẽ. Các thủ tục, trình tự, quy trình và phương pháp giải quyết còn mang tính hình thức, không có quyết định chấm dứt KNTC hoặc văn bản để kết thúc vụ việc hoà giải thành hoặc chậm triển khai thực hiện dẫn đến việc dễ nảy sinh đơn thư vượt cấp…

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, UBND huyện Hiệp Hòa(Bắc Giang) tiếp tục chỉ đạo kiên quyết việc duy trì lịch tiếp dân của cấp xã thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần và của chủ tịch UBND xã. Chủ động ghi chép đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề bức xúc ở địa phương, tập trung chỉ đạo giải quyết. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp thu, thực hiện có hiệu quả, hạn chế các kiến nghị, phản ánh trái quy định. Tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại trong việc giải quyết khiếu nại, tiến hành xác minh, phân tích, giải quyết từng nội dung cụ thể hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Có hình thức động viên, khích lệ người dân KNTC đúng sự thật đồng thời thẳng thắn phê bình những trường hợp cố chấp, lợi dụng quyền tự do của công dân để phục vụ cho lợi ích cá nhân, khiếu nại tố cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật, gây rối mất ổn định tình hình. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thẩm quyền của chính quyền cơ sở và các ngành trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, giải quyết kịp thời các vi phạm pháp luật KNTC. Tập trung  thanh tra, kiểm tra vào các ngành, các lĩnh vực trọng tâm thường xảy ra lãng phí, tiêu cực tham nhũng như: quản lý đất đai, tài chính kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, thuế quỹ, các chương trình mục tiêu dự án và công khai minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân…. từ đó củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển trên địa bàn toàn huyện.

Vân Anh- Đài TT Hiệp Hòa,  Điện thoại: 01636.825.207

 

Bài liên quan

Gửi bình luận