Home Quảng cáo TRẦU CÁNH PHƯỢNG

TRẦU CÁNH PHƯỢNG

by HiephoaNet

                                                                    

Kính tặng nghệ nhân têm trầu cánh phượng

Miếng trầu cánh phượng ai têm,

Để cho hai họ thắm duyên bao đời.

Không ăn cầm lấy người ơi!

Lời mời tha thiết! Cho tôi vui lòng.

Rễ này lá thắm cau xanh,

Cánh hồng, vôi trắng, quyện thành nhân duyên.

Bao đời có được dâu hiền.

Trầu cau dẫn lối để nên vợ chồng.

Khi thành tát cạn biển đông,

Khi vui hòa thuận, hưởng cùng cháu con.

Ăn vào môi đỏ như son,

Dạ say, say mãi hương thơm đất trời.

Thơ vườn núi ngọc. Mạnh Hùng: 0983180109

                                                                             

 

 

Related Articles

Leave a Comment