thợ xây dựng

Chị Nguyễn Thị Hoa - Điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Quê hương Hiệp Hoà

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động đã tạo bước đột phá trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình. Cuộc vận động đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình như chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1970) là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Năm 1990 chị Hoa lập gia đình, sinh được 2 người con. Từ những ngày đầu gian khó, chị cùng chồng chăm chỉ lao động. Đến nay kinh tế gia đình đã khá giả, các con đều trưởng thành, 2 người con đã có công việc ổn định.

Năm 2016, chị Nguyễn Thị Hoa đã được chị em trong tổ phụ nữ tín nhiệm và bầu làm tổ trưởng, đảm nhận vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đồng Đạo. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, chị gắn kết cùng với chị em tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương, Hội LHPN phát động như Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội LHPN xã triển khai rộng rãi.

Chi hội thôn Đồng Đạo có 152 hội viên. Ngay sau khi được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng, chị đã vận động chi hội thành lập câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” với 42 thành viên do chị làm chủ nhiệm. Bước đầu câu lạc bộ đã xây dựng quỹ tiết kiệm được 3,5 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ thành viên trong câu lạc bộ. Đồng thời, vận động chị em trong câu lạc bộ đóng góp được 10 triệu đồng giúp đỡ 1 chị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thoát nghèo.

Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, chị thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phổ biến và vận động chị em cùng các thành viên gia đình thực hiện pháp luật về hôn nhân gia đình; tránh bạo lực gia đình; giữ gìn, phát huy các phẩm chất tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Câu lạc bộ đã xây dựng một địa chỉ tin cậy để giúp đỡ, hòa giải, tư vấn kịp thời cho chị em phụ nữ về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, nuôi dạy con.

Chị Triệu Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hợp Thịnh cho biết: Chị Hoa là cán bộ hội nhiệt tình, tâm huyết với công tác, đặc biệt là trong triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch. Chị đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. 

Từ những đóng góp cho công tác hội, trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Phong trào phụ nữ Hiệp Hòa chung tay xây dựng NTM” và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018, chị vinh dự được Hội LHPN huyện Hiệp Hòa biểu dương, khen thưởng.

Thu Trang- Đài TT Hiệp Hòa