12trip.vn

Gọi chồng, hơn bốn mươi năm vẫn gọi thiết tha...

Quê hương Hiệp Hoà

Chào mừng 30/4/1975 ( 43 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam); Nhưng chúng ta mãi mãi không quên những Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Độc lập tự do của Tổ quốc ( hãy chia sẻ video bạn nhé, thay một nén tâm hương tới những anh hùng Liệt sĩ...)

Mời bạn đọc xem Video qua đường Linhk:

https://www.youtube.com/watch?v=3yD9FY8rZ7w

HGiang