Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp hòa giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Hiệp hòa giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện, UBND huyện đã xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Chủ tịch UBND huyện thông báo: Kể từ ngày 15/10/2013 Bộ phận Một cửa huyện nhận hồ sơ qua mạng internet để giải quyết các thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sau:

I. Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

1- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể.

2- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

3- Đăng ký thay đổi bổ sung kinh doanh hộ cá thể.

4- Thủ tục chấp thuận đầu tư của các tổ chức cá nhân.

5- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

6- Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện).

7- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

8- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

9- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

10- Đăng ký thành lập hợp tác xã.

11- Đăng ký thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh hợp tác xã.

12- Đăng ký thay đổi số lượng thành viên hợp tác xã.

13- Đăng ký đổi địa chỉ trụ sở chính hợp tác xã.

14- Đăng ký chia tách, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã.

15- Đăng ký đổi tên hợp tác xã.

16- Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

17- Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

18- Đăng ký thay đổi danh sách ban quản trị, ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật hợp tác xã.

19- Đăng ký thay đổi nơi kinh doanh hợp tác xã.

20- Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.

21- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

II. Lĩnh vực công thương

1- Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ thuốc lá, rượu.

III.Lĩnh vực xây dựng

1- Cấp phép xây dựng công trình.

2- Gia hạn giấy phép xây dựng.

3- Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

4- Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình và nhà ở đô thị.

5- Cấp giấy phép xây dựng đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị.

6- Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân.

Công dân (tổ chức) truy cập qua địa chỉ: hiephoa.bacgiang.gov.vn (trang thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa), sau đó truy cập mục Dịch vụ công hoặc http://113.160.158.90/record/register-net/index.php để thực hiện tra cứu hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Số điện thoại 0986.914.727 (đ/c Sơn), 0986.910.668 (đ/c Cường) hoặc 0906.07.11.68 (đ/c Quang)).

Nguyễn Văn Thắng

Bài liên quan

Gửi bình luận