Home Tin TứcKinh tế HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu; nông thôn mới

HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu; nông thôn mới

by HiephoaNet
Nhằm đánh giá thực trạng và kết quả đạt được, chưa đạt được đối với công tác triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu; nông thôn mới từ tháng 1 năm 2013 đến nay; Đồng thời xác định khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết bức xúc trong quần chúng nhân dân, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Dồn điền đổi thửa, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, nông thôn mới; Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện vừa xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu; nông thôn mới tại Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND xã Đoan Bái, xã Hoàng An. 
 
Theo đó, Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện sẽ tiến hành giám sát các nội dung: công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kết quả thực hiện công tác nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, đánh giá chung ưu điểm, nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất biện pháp để hoàn thành công tác theo kế hoạch đề ra. Các bước thực hiện giám sát sẽ được triển khai từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2014. 
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa
 

Related Articles

Leave a Comment